23/2024 Całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie położnictwa i ginekologii w Oddziale Położniczo – Ginekologicznym rooming in i Izbie Przyjęć  w SP ZOZ  w Siemiatyczach wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału. Całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie położnictwa i ginekologii w Oddziale Położniczo – Ginekologicznym rooming in i Izbie Przyjęć  w SP ZOZ  w Siemiatyczach. całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie pediatrii i neonatologii w Oddziale Pediatrycznym i Izbie Przyjęć  w SP ZOZ  w Siemiatyczach; świadczenia zdrowotne w zakresie badań endoskopowych w Pracowni Endoskopii  w SP ZOZ w Siemiatyczach

OGŁOSZENIE konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 991 …

16/2024 świadczenia zdrowotne w zakresie chirurgii ogólnej wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału w Oddziale Chirurgicznym z Pododdziałem Ortopedycznym w SP ZOZ w Siemiatyczach; całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie pediatrii i neonatologii w Oddziale Pediatrycznym i Izbie Przyjęć wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału Pediatrycznego w SP ZOZ w Siemiatyczach; całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie pediatrii i neonatologii w Oddziale Pediatrycznym i Izbie Przyjęć w SP ZOZ w Siemiatyczach; świadczenia lekarskie w Poradni Neonatologicznej SP ZOZ w Siemiatyczach; lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna w SP ZOZ w Siemiatyczach; świadczenia psychologiczne wraz z konsultacjami psychologicznymi w innych komórkach w SP ZOZ w Siemiatyczach.

OGŁOSZENIE konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 991 …

14/2024 całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego na Bloku Operacyjnym; całodobowe świadczeń zdrowotnych w zakresie  pielęgniarstwa anestezjologicznego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii  i  Bloku  Operacyjnym; całodobowe  świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa na Oddziale Wewnętrznym; całodobowe świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na Oddziale Pediatrycznym; świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Poradni Diabetologicznej; całodobowe świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na Izbie Przyjęć; całodobowe  świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym w Bacikach Średnich; całodobowe świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczo Leczniczym dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich; całodobowe świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na Oddziale Chirurgicznym z Pododdziałem Ortopedycznym; świadczeń zdrowotnych w zakresie  pielęgniarstwa w Pracowni Elektrokardiograficznej; całodobowe świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczo Leczniczym dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich i Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym w Bacikach Średnich wraz z pełnieniem funkcji pielęgniarki koordynującej

OGŁOSZENIE konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 991 …

4/2024 Całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgicznym z Pododdziałem Ortopedycznym; Świadczenia zdrowotne w zakresie ogólnostomatologicznym; Świadczenia zdrowotne w Poradni Neurologicznej wraz z konsultacjami w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym i innych komórkach medycznych; Świadczenia zdrowotne w Poradni Laryngologicznej wraz z konsultacjami w innych komórkach medycznych; Świadczenia zdrowotne w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna w POZ; Świadczenia zdrowotne w Poradni Alergologicznej wraz z konsultacjami w innych komórkach medycznych; Świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej; Świadczenia zdrowotne w Poradni Kardiologicznej; Świadczenia zdrowotne w zakresie badań echokardiograficznych, badań USG tarczycy, badań USG doppler szyi i kończyn;

OGŁOSZENIE konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 991 …

38/2023 Całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie pediatrii i neonatologii w Oddziale Pediatrycznym i Izbie Przyjęć wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału Pediatrycznego w SP ZOZ w Siemiatyczach; Ccałodobowe świadczenia lekarskie w zakresie pediatrii i neonatologii w Oddziale Pediatrycznym i Izbie Przyjęć w SP ZOZ w Siemiatyczach; świadczenia zdrowotne lekarskie w Poradni Neonatologicznej SP ZOZ w Siemiatyczach; całodobowe świadczenia zdrowotne lekarskie w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii i w SP ZOZ w Siemiatyczach; całodobowe świadczenia zdrowotne lekarskie w zakresie chorób wewnętrznych w Oddziale Wewnętrznym i Izbie Przyjęć SP ZOZ w Siemiatyczach; świadczenia zdrowotne lekarskie w Poradni Kardiologicznej SP ZOZ w Siemiatyczac; Całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ w SP ZOZ w Siemiatyczach; lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna w SP ZOZ w Siemiatyczach; świadczenia lekarskie w Poradni Dermatologicznej w SP ZOZ w Siemiatyczach; świadczenia lekarskie w Poradni Chirurgicznej w SP ZOZ w Siemiatyczach; świadczenia lekarskie w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym w SP ZOZ w Siemiatyczach.

OGŁOSZENIE konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 991 …

29/2023 Całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie chorób wewnętrznych wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału Wewnętrznego; Całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii; Całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie pediatrii i neonatologii w Oddziale Pediatrycznym i Izbie Przyjęć; Całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie pediatrii i neonatologii w Oddziale Pediatrycznym i Izbie Przyjęć wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału Pediatrycznego; Świadczenia lekarskie w Poradni: Neonatologicznej, Ginekologicznej, Dermatologicznej, Rehabilitacji wraz z konsultacjami w ramach Pracowni Fizjoterapii, w zakresie badań w Poradni Medycyny Pracy, w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym,

OGŁOSZENIE konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 633 …