Poradnia Chorób Wewnętrznych

Kontakt:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze
Parter
Telefon: 85 655 22 00 wew. 359

PERSONEL:
lek. spec. chorób płuc Mirosława Jańczuk – Nazaruk  

HARMONOGRAM PRACY PORADNI

Poniedziałek: 08:00 – 10:00
Środa: 13:00 – 15:00
Piątek: 13:00 – 17:00