KADRA ZARZĄDZAJĄCA SP ZOZ w Siemiatyczach

Dyrektor

mgr Andrzej Szewczuk

Zastępca Dyrektora ds. medycznych
dr n. med. Lech Hackiewicz

Główny Księgowy
mgr Marta Jaszczuk

Przełożona Pielęgniarek
dr n. o zdr. Alicja Moczydłowska

Kierownik Sekcji Organizacyjnej
mgr Monika Łubko

Główna Kadrowa
Alicja Kalita

Pielęgniarka Epidemiologiczna
mgr Ilona Świderska