KADRA ZARZĄDZAJĄCA SP ZOZ w Siemiatyczach

Dyrektor

mgr Andrzej Szewczuk

Zastępca Dyrektora ds. medycznych
dr n. med. Lech Hackiewicz

Główny Księgowy
mgr Marta Jaszczuk

Przełożona Pielęgniarek
p. o. dr n. o zdr. Alicja Moczydłowska

KIEROWNICY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I MEDYCZNYCH:
Główny Specjalista ds. Organizacyjno Prawnych
mgr Monika Łubko

Kierownik Sekcji Administracyjno Techniczno Gospodarczej
mgr Elżbieta Radomska

Pielęgniarka Epidemiologiczna
mgr Ilona Świderska