KADRA ZARZĄDZAJĄCA SP ZOZ w Siemiatyczach

Dyrektor

mgr Andrzej Szewczuk

Zastępca Dyrektora ds. medycznych
dr n. med. Lech Hackiewicz

Główny Księgowy
mgr Marta Jaszczuk

Przełożona Pielęgniarek
p. o. mgr Martyna Mazur

SPECJALISTA DO SPRAW EPIDEMIOLOGI
mgr Ewa Matwiejuk

Kierownik Sekcji Organizacyjnej
mgr Monika Łubko

Kierownik Sekcji Służby Pracowniczej
mgr Alicja Kalita