Kontakt:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
Baciki Średnie 68
17-300 Siemiatycze
woj. podlaskie
Telefon: 85 655 00 42
E-mail: [email protected]

Kierownik ZPO:  dr Alicja Moczydłowska 
Telefon: 85 655 22 00 wew. 316  
Zastępca kierownika ZPO: Teresa Kłopotowska

Certyfikat potwierdzający wdrożenie normy DOS

Dokumenty dla ubiegających się o przyjęcie do ZPO