Adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze
Tel.: 85 655 22 00 wew. 303
Tel.: Rejestracja wew. 308

PERSONEL:
lek med. Dariusz Kuczabki

Godziny przyjęć:
Poniedziałek, Środa, Piątek
12.00-16.00 – lek med. Dariusz Kuczabki

Wtorek, Czwartek
11.00 – 16.00 – lek med. Dariusz Kuczabki