ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Budynek pogotowia (oddzielny budynek przy którym stoją karetki)
Tel.: 85 656 62 06
Tel.: 85 655 22 00 wew. 366
email: [email protected]