Adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze
Rejestracja: 85 65522 00 wew 341 

PERSONEL:
Logopeda – Elżbieta Mantur

Godziny przyjęć lekarzy:
Środa
:
08.15-11.15

Czwartek:
11.15-14.15