Poradnia Logopedyczna

Adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze
Rejestracja: 85 65522 00 wew 341 

PERSONEL:
Logopeda – Elżbieta Mantur
Logopeda – Cieciera Beata
Logopeda – Agnieszka Kasjaniuk

Godziny przyjęć:
Poniedziałek:
09:30 – 17:00 – Logopeda – Agnieszka Kasjaniuk

Wtorek:
08:30 – 16:00 – Logopeda – Agnieszka Kasjaniuk
12:30 – 16:00 – Logopeda – Elżbieta Mantur

Środa:
08:00 – 12:30 – Logopeda – Elżbieta Mantur
08:30 – 16:00 – Logopeda – Agnieszka Kasjaniuk

Czwartek:
11:00 – 16:00 – Logopeda – Elżbieta Mantur
09:30 – 17:00 – Logopeda – Agnieszka Kasjaniuk

Piątek:
15:00 – 19:00 – Logopeda – Cieciera Beata
08:00 – 15:30 – Logopeda – Agnieszka Kasjaniuk

Sobota:
09:00 – 14:00 – Logopeda – Cieciera Beata