Adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze
Telefon: 85 655 22 00
Gabinet lekarski. wew. 313 
Koordynator bloku operacyjnego wew. 313 
Pielęgniarka koordynująca wew. 323
Dyżurka pielęgniarek wew. 323

PERSONEL:
Koordynator bloku operacyjnego: 

lek. med. Grzegorz Kazberuk

Zespół Lekarski:
lek. med. Edyta Kazberuk
lek. med. Jan Niczyporuk