Adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze
Tel: 85 655 22 00 wew. 349
E-mail: [email protected]

KIEROWNIK APTEKI
mgr Małgorzata Kazimierczyk