Kontakt:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży
Baciki Średnie 68
17-300 Siemiatycze
woj. podlaskie
Telefon kom.: 514 998 232
Tel./fax: 85 655 24 42

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach informuje, iż posiada wolne miejsca.
W naszym zakładzie udzielane są całodobowe świadczenia zdrowotne, które swoim zakresem obejmują pielęgnację i rehabilitację dzieci w wieku do 18 lat, w związku z przebytymi chorobami układu oddechowego, pokarmowego, krążenia, nerwowego, moczowego, wadami narządu słuchu i wzroku, z autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa oraz innymi schorzeniami, dzieci upośledzone w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim. Nasz zakład zapewnia środki farmaceutyczne, materiały medyczne, wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia, a także opiekę w czasie organizowanych zajęć kulturalno-rekreacyjnych.

Piękna i ekologicznie czysta okolica, sosnowy las tworzą doskonały mikroklimat i wspaniałe warunki do poprawy stanu zdrowia, nauki i wypoczynku. Posiadamy odpowiednią bazę rekreacyjno-sportową, boiska.
Przy zakładzie jest Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne oraz klasa przyspasabiająca do zawodu. Dzieci uczestniczą również w zajęciach rewalidacyjno–wychowawczych oraz terapeutyczno–wychowawczych. Po zajęciach lekcyjnych wychowankowie uczestniczą w wycieczkach, imprezach sportowych i rozrywkowych, korzystają z pracowni komputerowej itp.

Posiadamy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. W naszym zakładzie udzielane są następujące świadczenia:
1. Opieka nad dziećmi w okresie rekonwalescencji po pobycie w szpitalu w związku z przebytymi schorzeniami układu oddechowego, pokarmowego, krążenia, nerwowego, moczowego, wadami narządu wzroku i słuchu oraz innymi schorzeniami nie wymagającymi hospitalizacji.
2. Opieka nad dziećmi z przewlekłymi schorzeniami nie kwalifikujące się do hospitalizacji, a wymagające dalszego leczenia.
3. Opieka nad dziećmi wymagającymi stałej pielęgnacji, dobrych warunków sanitarno-higienicznych oraz właściwego żywienia dietetycznego.
4. Świadczenia z zakresu fizykoterapii i rehabilitacji
5. Leczenie farmakologiczne, klimatyczne.
6. Badania diagnostyczne.
7. Leki i materiały medyczne.

Warunki lokalowe, sprzęt:
Budynek wolnostojący, 2 kondygnacyjny z podjazdem dla dzieci niepełnosprawnych. Pokoje 3-4 osobowe, z ogólną dostępnością do łazienek i toalet. Poza obecnym gabinetem zabiegowym wyposażonym w niezbędny sprzęt i środki farmakologiczne są utworzone: sale rekreacyjne, gabinety do rehabilitacji z wyposażeniem, gabinet lekarski i EKG, UGUL z wyposażeniem, wanna z hydromasażem, sale do terapii zajęciowej
Jeżeli na terenie Państwa Powiatu są dzieci kwalifikujące się do zakładu prosimy o kontakt.

Personel medyczny:
• Lekarz pediatra,
• Lekarz neurolog,
• Lekarz rehabilitacji,
• Pielęgniarki ze specjalizacją z pielęgniarstwa pediatrycznego,
• Pielęgniarki ze spec. pielęgniarstwa zachowawczego,
• Pielęgniarki ze spec. pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania,
• Pielęgniarki z kursem kwalifikacyjnym z opieki długoterminowej oraz anestezjologii i intensywnej opieki,
• Fizjoterapeuci,
• Terapeuta zajęciowy,
• Logopeda,
• Psycholog,
• Pracownik socjalny,
• Dietetyk.

Dokumentacja dla ubiegających się o przyjęcie do ZOL