Adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze 

Telefon: 85 655 24 21
Pielęgniarka koordynująca wew. 344
Dyżurka pielęgniarek wew. 329