Kontakt:
Przychodnia Specjalistyczna
ul. 11-go Listopada 26, 17-300 Siemiatycze
Telefon: 85 655 21 22

Personel:
lek. spec. Mirosław Aleksiejuklek.
lek. spec. Mariola Okoczuk Aleksiejuk
lek. spec. Krzysztof Jerzy Chudyba
lek. spec. Adam Sawczuk

Położne:
Iwona Poniatowska
Alicja Mrozowska

Godziny przyjęć:
PONIEDZIAŁEK:

08:00 – 13:00 -LEK. SPEC. MARIOLA OKOCZUK – ALEKSIEJUK
WTOREK:
08:00-12:00 – LEK. SPEC. KRZYSZTOF CHUDYBA
12:00-14:00 – LEK. SPEC. MIROSŁAW ALEKSIEJUK
ŚRODA:
08:00-12:00 -LEK. SPEC KRZYSZTOF CHUDYBA
CZWARTEK:
08:00 – 15:30 – LEK. SPEC. ADAM SAWCZUK
PIĄTEK:
09:30 – 13:00 – LEK. SPEC. KRZYSZTOF CHUDYBA