Adres:
Przychodnia Specjalistyczna
ul. 11-go Listopada 26, 17-300 Siemiatycze
Telefon: 85 655 21 22

Wykonywanie badań medycyny pracy w okresie epidemii koronawirusa

Przeprowadzenie badania medycyny pracy i wydanie orzeczenia może nastąpić zdalnie. Z takiego rozwiązania może skorzystać każdy lekarz, w tym lekarz medycyny pracy. Wynika to z art. 2 ust. 4 ustawy z 5.12.1996 r. o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którym lekarz może udzielać świadczeń zdrowotnych, w tym badać stan zdrowia i wydawać orzeczenia lekarskie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

PERSONEL:
lek. med. Monika Sołowińska

Godziny przyjęć:
Środa:

08.10 – 14.00