Adres:
Gminny Ośrodek Zdrowia
ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
Telefon: 85 657 70 96