Ogłoszenie o konkursie na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

“Ogłoszenie o konkursie na stanowisko pielęgniarki oddziałowej
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

W załączeniu:

– ogłoszenie o konkursie,
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
– oświadczenie o prawie wykonywania zawodu i niekaralności.

Klauzula RODO – strona internetowa SP ZOZ w Siemiatyczach – zakładka
“Obowiązek informacyjny RODO”

Dyrektor SP ZOZ w Siemiatyczach”