Ogłoszenie o konkursie na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału Położniczo Ginekologicznego 

“Ogłoszenie o konkursie na stanowisko pielęgniarki oddziałowej
Oddziału Położniczo Ginekologicznego z rooming in Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

W załączeniu:

– ogłoszenie o konkursie,
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
– oświadczenie o prawie wykonywania zawodu i niekaralności.

Klauzula RODO – strona internetowa SP ZOZ w Siemiatyczach – zakładka
“Obowiązek informacyjny RODO”

Dyrektor SP ZOZ w Siemiatyczach”