Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze
NIP: 544 12 95 180


W związku z dużą ilością  połączeń na numer 85 655 22 00 powodujących obciążenie centrali uprzejmie prosimy w celu rejestracji do poradni/pracowni SP ZOZ w Siemiatyczach wybierać poniższe numery:
85 655 22 66
85 655 22 77
85 655 22 88

CENTRALA TELEFONICZNA
tel. 85 655 22 00
tel. 85 655 22 66
tel. 85 655 22 77
tel. 85 655 22 88

DYREKTOR SP ZOZ
Tel. (85) 655-28-25
Fax:(85) 655-28-25 / wew. 352

SEKRETARIAT
Tel. 85 655 28 25
Fax: 85 655 28 25 / wew. 352
email: [email protected]

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH
Tel. 85 655 28 25

PRZEŁOŻONA PIELĘGNIAREK
Martyna Mazur
email: [email protected]

SPECJALISTA DO SPRAW EPIDEMIOLOGI
Ewa Matwiejuk
email: [email protected]

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Tel. 85 655 22 00 wew. 367
email: [email protected]

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Monika Łubko
e-mail: [email protected]

KSIĘGOWOŚĆ
Tel. 85 655 22 00 wew. 365

PŁACE
Tel. 85 655 22 00 wew. 342
email: [email protected]

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKTY Z MEDIAMI
Monika Łubko
email: [email protected]

SEKCJA STATYSTYKI MEDYCZNEJ Tel. (85) 656-49-15
email: [email protected]

SEKCJA ORGANIZACYJNA
Tel. 85 655 38 82
email: [email protected]

KIEROWNIK SEKCJI ORGANIZACYJNEJ
Monika Łubko
email: [email protected]

ZAOPATRZENIE
Tel. 85 655 22 00 wew. 315
email: [email protected]

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Tel. 85 655 22 00 wew. 366
email: [email protected]

KADRY
Tel. 85 655 23 85
email: [email protected]

BHP
Tel. 85 655 22 00 wew. 370

INFORMATYK
Tel. 85 655 22 00 wew. 366
email: [email protected]

REJESTRACJA
Poradnie Specjalistyczne Szpitalna 8:
tel. 85 655 22 00 wew. 341
tel. 85 655 22 66
tel. 85 655 22 77
tel. 85 655 22 88

Poradnie Specjalistyczne 11 Listopada:
tel.  85 655 21 22

Pracownie Diagnostyczne TK, RM, USG, RTG i Mammografu:
tel.: 85 655 22 00 wew. 308
tel. kom.: 504 258 092

Pracownia Fizjoterapii i Poradnia Rehabilitacji:
tel. 85 655 23 31

Adres skrzynki ePUAP: /SPZOZSIEM/SkrytkaESP