Kontakt:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze
Parter
Telefon: 85 655 22 00 wew. 359

PERSONEL:
lek. spec. chorób płuc Mirosława Jańczuk – Nazaruk

HARMONOGRAM PRACY PORADNI

Poniedziałek13:00 – 18:00
Wtorek08:00 – 13:00
Środa08:00 – 13:00
Czwartek08:00 – 13:00
Piątek08:00 – 13:00

    
ZESPÓŁ DOMOWEGO LECZENIA TLENEM

Poniedziałek 12:00 – 13:00
Pielęgniarka
Marta Jakimiuk