Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Telefony:
Lekarz: +48 517 598 801
Pielęgniarka: +48 514 998 183
Gabinet NPL 85 655 22 00 wew. 360

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest po godzinie 18.00 do 8.00 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy.
W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, (np. tam, gdzie ma najbliżej), niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/ pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:
– w warunkach ambulatoryjnych,
– w domu pacjenta (w przypadkach medyczni uzasadnionych),
– telefonicznie.

W jakich sytuacjach można skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej pomocy POZ można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia:
– gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu
– zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
– zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Przykładowe sytuacje uzasadniające skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w dni wolne od pracy:
– zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)
– infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
– bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
– bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
– biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku
– nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp.

Czego nie można uzyskać korzystając z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?
W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać np.
– wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
– recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
– rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
– skierowania do specjalisty.

Niezdolność do pracy
W punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjent ma prawo do zaświadczenia, które związane jest z zakresem udzielanych w tym miejscu świadczeń, a wynika ze stanu zdrowia pacjenta stwierdzonego przez lekarza w trakcie badania. Obowiązek wystawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy lub kontynuowania nauki, lub uczestnictwa w zajęciach sportowych, spoczywa na lekarzu, który taką niezdolność stwierdzi.
Kiedy wezwać pogotowie ratunkowe
W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia, do pacjenta należy wezwać karetkę pogotowia ratunkowego, dzwoniąc
– z telefonu stacjonarnego pod 999
– z telefonu komórkowego pod 999 lub 112