GŁOSZENIE – Praca Lekarze

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczachul. Szpitalna 8 ZATRUDNI w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie • Pediatrii• Chorób …

Rezonans – Otwarcie

20 grudnia 2021 roku w SP ZOZ w Siemiatyczach nastąpiło uroczyste otwarcie nowoczesnej Pracowni Rezonansu Magnetycznego. Mimo trwającej pandemii i związanymi z nią utrudnieniami Szpital nie zaprzestaje w modernizowaniu i …