Szpitalny Oddział Ratunkowy – prace projektowe

Szpitalny Oddział Ratunkowy – postępują prace projektowe. Postępują prace związane z docelową budową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Siemiatyczach. W szpitalu odbyło się spotkanie robocze z projektantami, którzy dopracowują ostatnie szczegóły …

Biała Sobota

Biała Sobota w Siemiatyczach. Zapraszamy na badania cytologiczne. W sobotę 9 marca w Poradni Ginekologicznej w Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ przy 11 Listopada odbędzie się Biała Sobota. Panie z powiatu …

38/2023 Całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie pediatrii i neonatologii w Oddziale Pediatrycznym i Izbie Przyjęć wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału Pediatrycznego w SP ZOZ w Siemiatyczach; Ccałodobowe świadczenia lekarskie w zakresie pediatrii i neonatologii w Oddziale Pediatrycznym i Izbie Przyjęć w SP ZOZ w Siemiatyczach; świadczenia zdrowotne lekarskie w Poradni Neonatologicznej SP ZOZ w Siemiatyczach; całodobowe świadczenia zdrowotne lekarskie w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii i w SP ZOZ w Siemiatyczach; całodobowe świadczenia zdrowotne lekarskie w zakresie chorób wewnętrznych w Oddziale Wewnętrznym i Izbie Przyjęć SP ZOZ w Siemiatyczach; świadczenia zdrowotne lekarskie w Poradni Kardiologicznej SP ZOZ w Siemiatyczac; Całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ w SP ZOZ w Siemiatyczach; lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna w SP ZOZ w Siemiatyczach; świadczenia lekarskie w Poradni Dermatologicznej w SP ZOZ w Siemiatyczach; świadczenia lekarskie w Poradni Chirurgicznej w SP ZOZ w Siemiatyczach; świadczenia lekarskie w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym w SP ZOZ w Siemiatyczach.

OGŁOSZENIE konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 991 …

29/2023 Całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie chorób wewnętrznych wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału Wewnętrznego; Całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii; Całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie pediatrii i neonatologii w Oddziale Pediatrycznym i Izbie Przyjęć; Całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie pediatrii i neonatologii w Oddziale Pediatrycznym i Izbie Przyjęć wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału Pediatrycznego; Świadczenia lekarskie w Poradni: Neonatologicznej, Ginekologicznej, Dermatologicznej, Rehabilitacji wraz z konsultacjami w ramach Pracowni Fizjoterapii, w zakresie badań w Poradni Medycyny Pracy, w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym,

OGŁOSZENIE konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 633 …

24/2023 Całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, Całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie położnictwa i ginekologii w Oddziale Położniczo – Ginekologicznym rooming in i Izbie Przyjęć, Świadczenia zdrowotne lekarskie w Poradni Kardiologicznej, Świadczenia zdrowotne w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym

OGŁOSZENIE konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. …