29/2023 Całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie chorób wewnętrznych wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału Wewnętrznego; Całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii; Całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie pediatrii i neonatologii w Oddziale Pediatrycznym i Izbie Przyjęć; Całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie pediatrii i neonatologii w Oddziale Pediatrycznym i Izbie Przyjęć wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału Pediatrycznego; Świadczenia lekarskie w Poradni: Neonatologicznej, Ginekologicznej, Dermatologicznej, Rehabilitacji wraz z konsultacjami w ramach Pracowni Fizjoterapii, w zakresie badań w Poradni Medycyny Pracy, w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym,

OGŁOSZENIE konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 633 …

24/2023 Całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, Całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie położnictwa i ginekologii w Oddziale Położniczo – Ginekologicznym rooming in i Izbie Przyjęć, Świadczenia zdrowotne lekarskie w Poradni Kardiologicznej, Świadczenia zdrowotne w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym

OGŁOSZENIE konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. …

Bezpłatna mammografia.

Zapraszamy na bezpłatną mammografię. Panie w wieku od 50 do 69 lat mogą wykonać badanie mammograficzne przesiewowe – skryningowe, w siemiatyckim Szpitalu Powiatowym. Program dotyczy wszystkich kobiet z wyżej wymienionej …

22/2023 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego, w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego na Bloku Operacyjnym w SP ZOZ  na Bloku Operacyjnym w SP ZOZ Siemiatycze, w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii  SP ZOZ  w Siemiatyczach.

OGŁOSZENIE konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. …

21/2023 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: świadczenia lekarskie w zakresie badań w Poradni Medycyny Pracy w SP ZOZ w Siemiatyczach; całodobowe świadczenia zdrowotne lekarskie w zakresie pediatrii i neonatologii w Oddziale Pediatrycznym i Izbie Przyjęć w SP ZOZ w Siemiatyczach; całodobowe świadczenia zdrowotne lekarskie w zakresie pediatrii i neonatologii w Oddziale Pediatrycznym i Izbie Przyjęć wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału Pediatrycznego w SP ZOZ w Siemiatyczach; świadczenia zdrowotne lekarskie w Poradni Neonatologicznej SP ZOZ w Siemiatyczach

OGŁOSZENIE konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. …

14/2023 Całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ w SP ZOZ w Siemiatyczach. Całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie położnictwa i ginekologii w Oddziale Położniczo – Ginekologicznym rooming in i Izbie Przyjęć w SP ZOZ w Siemiatyczach wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału. Całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie położnictwa i ginekologii w Oddziale Położniczo – Ginekologicznym rooming in i Izbie Przyjęć w SP ZOZ w Siemiatyczach.

OGŁOSZENIE konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. …

Dzień Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń. Niech radość i uśmiech towarzyszy Wam każdego dnia, a uczucia przyjaźni i miłości dają poczucie satysfakcji zarówno …