Sobota z Profilaktyką – Galeria

Sobota z Profilaktyką w Siemiatyckim Szpitalu Powiatowym

Profilaktyka nowotworów zaczyna się od stylu życia ale równie ważne są specjalistyczne badania. Dlatego w sobotę, 16 marca, w Szpitalu Powiatowym w Siemiatyczach, odbyła się akcja pod hasłem “Sobota z profilaktyką”. Oferta badań objęła kobiety od 45 do 74 roku życia oraz mężczyzn od 45 roku życia i była ukierunkowana na profilaktykę raka piersi oraz raka jelita grubego.

Do udziału w akcji zgłosiło się 71 kobiet, które skorzystały z badania mammograficznego. Oprócz tego, Panie licznie brały udział w nauce samokontroli piersi. Sporym zainteresowaniem cieszyły się również vouchery, uprawniające do zniżki na wykonanie badania markera nowotworowego jajnika. Aby badania nie kojarzyły się wyłącznie ze stresem, na wszystkie uczestniczki akcji czekała słodka niespodzianka.

Mężczyźni zgłaszali się bezpośrednio w punkcie pobrań Laboratorium ALAB. W czasie akcji, z wykonania testu na krew utajoną, skorzystało 35 Panów. Pozostali otrzymali vouchery, uprawniające do wykonania badania w innym terminie. Zainteresowani mieli również możliwość otrzymania vouchera uprawniającego do zniżki przy wykonaniu badania PSA, w ramach profilaktyki raka prostaty.

“Sobota z profilaktyką” miała na celu promocję badań i samokontroli. Była również okazją do spotkania z pacjentami i rozmów o zdrowiu. Każdy mógł skorzystać z fachowej porady oraz diagnostyki na najwyższym poziomie, dzięki wykorzystaniu nowoczesnego mammografu od roku będącego na wyposażeniu siemiatyckiej placówki. Wszyscy uczestnicy akcji mieli dostęp do szerokiej gamy materiałów profilaktycznych. Otrzymali też drobne upominki.

Na badania w ramach “Soboty z profilaktyką” zaprosili mieszkańców Starosta Siemiatycki Marek Bobel i Dyrektor SP ZOZ w Siemiatyczach Andrzej Szewczuk. Partnerem akcji było Laboratorium Analiz Lekarskich ALAB.