Jubileusz 50-lecia Szpitala i otwarcie nowych pododdziałów.

Dwudziesty piąty września 2023 r. zapisze się na kartach historii Szpitala Powiatowego w Siemiatyczach jako dzień szczególny. W tym dniu, wszyscy związani z placówką: dyrekcja, pracownicy, samorządowcy oraz liczni goście, przeżywali wspólnie podwójną uroczystość. Jubileusz 50-lecia Szpitala oraz otwarcie Pododdziału Ortopedycznego i Szpitala Jednego Dnia.

Świętowanie rozpoczęło się na terenie szpitala od poświęcenia i zwiedzania nowych przestrzeni szpitalnych, które powstały w miejscu po Centralnej Sterylizatorni oraz kuchni Szpitalnej. Inwestycja została zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pn. „Poprawa jakości usług medycznych w zakresie leczenia schorzeń układu kostno-stawowo-mięśniowego, w tym diagnostyki obrazowej świadczonych przez SP ZOZ w Siemiatyczach” WND-RPPD.08.04.01-20-0085/20, a jej koszt wyniósł ok. 7,6 mln zł z czego dofinansowanie to kwota ok. 4,6 mln zł. Nie zabrakło również symbolicznego przecięcia wstęgi na nowym bloku operacyjnym.

Kolejna część uroczystości była związana z Jubileuszem 50 -lecia Szpitala, Odbyła się ona w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Zebranych powitał prowadzący jubileuszową galę, Jerzy Zelnik.

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Siemiatyczach, Andrzej Szewczuk w słowach skierowanych do zebranych przybliżył idee rozwoju placówki, podkreślił także  rolę jaką odegrali wszyscy, którzy przez minione pół wieku tworzyli to miejsce – Dzisiaj, kiedy świętujemy Jubileusz 50-lecia Szpitala Powiatowego w Siemiatyczach, cieszymy się osiągnięciami wspólnie z pracownikami, samorządowcami oraz przyjaciółmi bez których nie udałoby się nam tak wiele zrobić dla naszego szpitala. To dobry moment aby wszystkim serdecznie podziękować.

Chcę wyrazić swoją wdzięczność tym, którzy byli przed nami , zapoczątkowali istnienie tego miejsca, tym którzy przez ostatnie pół wieku tutaj pracowali. Stworzyli podwaliny tego, co możemy dzisiaj kontynuować i rozwijać. Dzisiejsza uroczystość to dobry moment aby wybrzmiało „dziękuję“. Mogę również obiecać, że dołożę wszelkich starań, aby czas w którym to mnie powierzono zarządzanie szpitalem, został  dobrze wykorzystany.   

Okrągła rocznica stała się okazją do uhonorowania pracowników szpitala oraz innych, którzy swoimi działaniami przysłużyli się do jego rozwoju. Odznaczeniem „Zasłużony dla ochrony zdrowia” przyznawanym przez Ministra Zdrowia, uhonorowano wieloletnich pracowników: Jolantę Jarocką, Zofię Gogołek, Marię Wakuluk, Annę Korzeniewską, Magdalenę Tyborowicz, Wiaczesława Kuleszę i Grzegorza Kazberuka.

Wręczone ostały również okolicznościowe wyróżnienia od  dyrektora szpitala, Andrzeja Szewczuka i Starosty Powiatu Siemiatyckiego, Marka Bobla. Doceniono w ten sposób lekarzy i pielęgniarki z najdłuższym stażem pracy w siemiatyckim szpitalu: Elżbietę Anasińską, Mirosława Aleksiejuka, Mariolę Okoczuk Aleksiejuk, Alinę Bukrewicz, Halinę Chechłowską, Danutę Dawidziuk, Irenę Dąbrowską, Helenę Gotowicką, Lecha Zenona Hackiewicza , Halinę Jakimczuk, Mirosławę Jańczuk Nazaruk, Barbarę Kalitę, ElżbietęKłopotowską, Irenę Kosiniak, Dariusza Kuczabskiego, Dorotę Leszczyńską, Helenę Łobaczewską, Martynę Mazur, Marzennę Morzy, Beatę Nyczek Kuleszę, Małgorzatę Olszewską, Danutę Piotrowską, Elżbietę Podolińską, Barbarę Popławską, Bożenę Smolińską, Marka Stradczuka, Janinę Tokajuk, Barbarę Wakuluk, Pawła Warpechowskiego, Krystynę Weremijewicz, Cezarego Wieczorka, Weronikę Wieczorek, Annę Ziniewicz, Renatę Żochowską, Wiesławę Piotrowską. 

Szczególne podziękowania popłynęły do tych, którzy wspierają Szpital Powiatowy w Siemiatyczach i jego pacjentów: Waldemara Kraski – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Bohdana Paszkowskiego  –  Wojewody Podlaskiego, Marka Malinowskiego – Członka Zarządu Województwa Podlaskiego, Macieja Olesińskiego  – Dyrektora Podlaskiego Oddziału NFZ, Elżbiety Daniluk – Prezes Pater Firma, Ewy Feszler – Dyrektor Wydziału  Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz lekarz stomatolog Doroty Zinówko – Warpechowskiej. 

Kolejnym punktem programu, była emisja filmu o Szpitalu Powiatowym w Siemiatyczach. Następnie przed zebranymi zaprezentował się kwartet akordeonowy w składzie: Mariusz Obrycki, Ireneusz Ługowski, Andrzej Puch, Tadeusz Jarocki.

Zaproszono również na scenę obecnych na uroczystości byłych dyrektorów szpitala: Norberta Salę, Mirosława Tkaczuka, Cearego Nowosielskiego, Mirosława Leśkowicza , Adama Dębskiego, Roberta Maksymiuka, którym podziękowano za ich wkład w rozwój placówki.

Z okazji podwójnej uroczystości zaproszeni goście złożyli na ręce dyrektora Andrzeja Szewczuka moc gratulacji i życzeń. Radny Powiatu Siemiatyckiego, Mikołaj Żabiński odczytał wiersz własnego autorstwa, napisany specjalnie na okoliczność Jubileuszu.  

W uroczystości wzięli udział:  Biskup Siemiatycki Warsonofiusz, ksiądz Prałat dr Zbigniew Rostkowski Wikariusz Generalny Kurii Diecezjalnej Diecezji Drohiczyńskiej, Wojewoda Podlaski – Bohdan Paszkowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki – Dariusz Piontkowski , Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, Starosta Siemiatycki – Marek Bobel, Wicestarosta – Sylwester Zgierun, Przewodniczący Rady Powiatu Siemiatyckiego Henryk Boguszewski. Lokalni samorządowcy, przedsiębiorcy, pracownicy szpitala, duchowni obu wyznań, burmistrzowie, wójtowie, przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Leśników, mediów a także przedstawiciele szpitali oraz instytucji i firm współpracujących ze szpitalem. Uroczystość uświetniła swoją obecnością Barbara Pawłowska, która swoim strojem przypomniała postać księżnej Anny Jabłonowskiej (1728-1801), właścicielki Siemiatycz, zasłużonej dla rozwoju miejscowej ochrony zdrowia. 

Zapraszamy do obejrzenia filmu który powstał z okazji Jubileuszu 50-lecia Szpitala.