Bezpłatna mammografia.

Zapraszamy na bezpłatną mammografię.

Panie w wieku od 45 do 74 lat mogą wykonać badanie mammograficzne przesiewowe – skryningowe, w siemiatyckim Szpitalu Powiatowym. Program dotyczy wszystkich kobiet z wyżej wymienionej grupy wiekowej, bez względu na miejsce zamieszkania. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza.
Badania wykonuje się:

  • co 24 miesiące u kobiet w wieku od 45 do 74 lat (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia);
  • co 12 miesięcy u kobiet w wieku od 45 do 74 lat (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia), u których wystąpił rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki) lub mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2

Programem nie mogą być objęte kobiety, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi.

Zapraszamy do rejestracji pod numerem telefonu – 500 652 680
Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 15.30


Badanie mammograficzne przesiewowe – skryningowe różni się od badania mammograficznego diagnostycznego przede wszystkim kwalifikacjami do badania, formą wydania wyniku oraz postępowaniem w przypadku wykrycia nieprawidłowości.
Badanie skryningowe oceniane jest niezależnie przez dwóch lekarzy radiologów, a w przypadku wątpliwości diagnostycznych dodatkowo przez trzeciego lekarza, eksperta w tej dziedzinie.

Badania odbywają się w ramach “Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi” zorganizowanego przez Ministerstwo Zdrowia, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

SP ZOZ Siemiatycze od 1 lipca 2023r. realizuje działania w ramach programu, dzięki wygranemu konkursowi, na mocy zawartej z NFZ umowy.