Rezonans – Otwarcie

20 grudnia 2021 roku w SP ZOZ w Siemiatyczach nastąpiło uroczyste otwarcie nowoczesnej Pracowni Rezonansu Magnetycznego. Mimo trwającej pandemii i związanymi z nią utrudnieniami Szpital nie zaprzestaje w modernizowaniu i dostosowaniu placówki do współczesnych standardów. Decyzja o poszerzeniu posiadanej bazy technicznej o nowoczesną aparaturę diagnostyczną jaką jest Rezonans Magnetyczny była możliwa dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W uroczystości wzięli udział: Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Minister Dariusz Piontkowski, Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, Starosta Siemiatycki Marek Bobel razem z całym Zarządem Powiatu, Przewodniczący Rady Powiatu Siemiatyckiego Henryk Boguszewski, Pracownicy siemiatyckiego szpitala oraz Duchowni Kościoła Katolickiego i Prawosławnego.

Pierwsze badania planowane są już na styczeń 2022 roku. Więcej informacji w tym zakresie znajdą Państwo na naszej stronie w późniejszym terminie.