„Zakup jednego NOWEGO samochodu osobowego w klasie kombivan na potrzeby  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach” nr sprawy SP ZOZ BP/08/23