DYREKTOR SP ZOZ W SIEMIATYCZACH OGŁASZA PRZETRAG NA DZIERŻAWĘ LOKALU MIESZCZĄCEGO SIĘ PRZY ul. 11-GO LISTOPADA 26, 17-300 SIEMIATYCZE