„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po dawnej centralnej sterylizacji na potrzeby Pododdziału Ortopedycznego oraz istniejących pomieszczeń kuchni na potrzeby Oddziału Jednego Dnia”

Postepowanie prowadzone jest na platformie ezamowiena.gov.pl pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-822a2533-0cd9-11ed-8000-d680d39e541a