„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po dawnej centralnej sterylizacji na potrzeby Pododdziału Ortopedycznego oraz istniejących pomieszczeń kuchni na potrzeby Oddziału Jednego Dnia”

Stroną prowadzonego postępowania jest platforma http://ezamowienia.gov.pl Bezpośredni link do prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-81128883-eb02-11ec-9a86-f6f4c648a056