„DOSTAW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA SP ZOZ W SIEMIATYCZACH NA POTRZEBY ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO ORAZ ZAKŁAD OPIEKUŃCZO- LECZNICZEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W BACIKACH ŚREDNICH”