Podpisanie umowy na zakup Rezonansu Magnetycznego

25 października 2021 r w siemiatyckim starostwie Dyrektor SP ZOZ Siemiatycze Andrzej Szewczuk wraz z Prezesem firmy K&P Medical Group z Warszawy, w obecności Starosty Marka Bobla, podpisał umowę na wykonanie prac i instalację nowoczesnego urządzenia medycznego marki Siemens za ponad 4 miliony 200 tys. złotych,.

Zakup aparatury jest możliwy dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na projekt pn. „Poprawa jakości usług medycznych w zakresie leczenia schorzeń układu kostno–stawowo–mięśniowego, w tym diagnostyki obrazowej świadczonych przez SP ZOZ w Siemiatyczach.”

Prace rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu. Termin wykonania zadania strony określiły na 60 dni od dnia podpisania umowy. Pracownia rezonansu magnetycznego będzie funkcjonowała w nowym szpitalnym “skrzydle”, które zostało oddane do użytku w połowie września.

Zakup Rezonansu Magnetycznego pozwoli na wdrażanie i korzystanie z nowoczesnych technik obrazowania charakteryzujących się szybkością i skutecznością. Dzięki zmniejszeniu obciążenia dla pacjenta, umożliwi zarówno maksymalne skrócenie czasu diagnostyki co ma bezpośredni wpływ na hospitalizację, jak i znacznie szybszy powrót pacjenta do pełnej sprawności. Jednocześnie, realizacja inwestycji pozwoli na znaczące rozszerzenie profilu realizowanych badań diagnostycznych i oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych, a także zwiększenie poziomu komfortu i bezpieczeństwa.