Otwarcie nowego skrzydła

W dniu 13 września 2021 roku odbyła się uroczystość związana z zakończeniem realizacji  inwestycji pn. „Rozbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach” i realizacją pewnego etapu zmian jakie zapoczątkowaliśmy w naszej placówce z myślą o jej rozwój i w trosce o dobro naszych pacjentów.

Uroczyste otwarcie nowego skrzydła

Z końcem 2018 roku rozpoczęliśmy budowę nowego skrzydła i częściową zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku Szpitala, w celu poprawy dostępności i jakości świadczonych usług, jak również w celu dostosowania placówki do obowiązujących wymogów prawnych. Dzięki zrealizowanej inwestycji Szpital w Siemiatyczach stanie się bardziej przestronny, nowoczesny, a co za tym idzie przyjazny dla pacjenta.

Nasza Inwestycja pn. „Rozbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach.” otrzymała dotację celową z Budżetu Powiatu Siemiatyckiego w wysokości 10 139 055,07 złotych  za co serdecznie dziękujemy Staroście i całej Radzie.
Wartość całego projektu to kwota 10 916 490,02 zł

Time Lapase z budowy skrzydła.

Dzięki wybudowaniu nowego, pięciokondygnacyjnego skrzydła o powierzchni blisko 1300 m² i modernizacji istniejącego budynku o podobnej powierzchni, Szpital może się pochwalić nowoczesnym blokiem operacyjnym z dwoma salami operacyjnymi, salą operacyjną znajdującą się na Oddziale Ginekologicznym przeznaczoną do cięć cesarskich i innych zabiegów ginekologicznych, centralną sterylizację. W dobudowanym skrzydle zlokalizowany został także trakt porodowym na trzecim piętrze, pracownia tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego na pierwszym piętrze oraz podstawowa opieka zdrowotna dla dorosłych wraz z Główną Rejestracją Szpitala na parterze.  Inwestycja wymagała wykonania łącznika między istniejącym budynkiem, a budowanym skrzydłem oraz instalacji nowej windy dla osób odwiedzających i pacjentów .

Jest to kolejne przedsięwzięcie Naszego Szpitala współfinansowane z udziałem funduszy zewnętrznych, które pozwoli kontynuować strategię rozwoju SP ZOZ i systematycznie poprawiać jakość świadczonych usług.

Nowe skrzydło szpitala