Magister farmacji

OGŁOSZENIE


Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siemiatyczach, ul. Szpitalna 8

ZATRUDNI

w ramach umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub do uzgadniania w Aptece Szpitalnej magistra farmacji


Oferujemy korzystne warunki płacowe.


Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Dyrekcji SP ZOZ w Siemiatyczach.
Kontakt pod numerami: +48 85 655 28 25, +48 85 655 23 85 lub osobiście.
Poczta elektroniczna: [email protected]