Lekarze specjaliści lub w trakcie specjalizacji

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
ul. Szpitalna 8

ZATRUDNI

w ramach umowy cywilnoprawnej lub do uzgodnienia, lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie

  • Chorób wewnętrznych
  • Chirurgii Ogólnej
  • Położnictwa i ginekologii w Oddziale Położniczo Ginekologicznym z rooming in
  • Pediatrii
  • Ortopedii i tarumatologii ruchu
  • Anestezjologii i intensywnej terapii
  • Rehabilitacji medycznej
  • Psychoterapeutę uzależnień


Oferujemy korzystne warunki płacowe.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Dyrekcji SP ZOZ w Siemiatyczach.
Kontakt telefoniczny pod numerami: +48 85 655 28 25, +48 85 655 23 85 lub osobiście.
Poczta elektroniczna: [email protected]