Podziękowania

WYRAZY WDZIĘCZNOŚCI

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach składa szczere wyrazy uznania firmom i instytucjom za wsparcie finansowe udzielone naszemu Szpitalowi, a także zakup niezbędnego sprzętu jednorazowego oraz ratującego życie i zdrowie pacjentów w tym trudnym czasie walki z epidemią SARS-CoV-2.

Wyrażam ogromne uznanie i podziękowanie za okazaną życzliwość:

ZARZĄDOWI I STAROSTOM POWIATU SIEMIATYCKIEGO

WÓJTOWI GMINY SIEMIATYCZE

PATER FIRMIE A. E. DANILUK SP.J.

KS.PŁK. HENRYKOWI POLAKOWI

FIRMIE OERLEMANS FOODS POLSKA SP. Z O.O.

FIRMIE ENATLPIA EUROPE SP. Z O.O.

KOŁOM ŁOWIECKIM DZIAŁAJĄCYM NA TERENIE POWIATU SIEMIATYCKIEGO

WOJSKOWEMU KOŁU ŁOWIECKIEMU „JELEŃ”

FIRMIE DA GRASSO Z SIEMIATYCZ

DYREKTOR
SP ZOZ w SIEMIATYCZACH
Andrzej Szewczuk