Rejestracja do poradni

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach informuje, iż w związku z sytuacją epidemiczną oraz stwierdzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u personelu medycznego od dnia 26.10.2020r do odwołania rejestracja do Poradni:

  • Chirurgicznej
  • Ortopedyczno – Urazowej
  • Kardiologicznej  wew. 335
  • Pracowni Endoskopii
  • Alergologicznej   wew. 326
  • Neonatologiczna  wew. 326
  • Chorób Płuc i Gruźlicy   wew. 359
  • Chorób Wewnętrznych   wew.359
  • Diabetologicznej
  • Endokrynologicznej

odbywać się będzie wyłącznie drogą telefoniczną pod numerem telefonu:

85 655 22 88 wew 341 oraz 200 od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 15.30 Za wyjątkiem przypadków nagłych zagrażających życiu.