Szczepienia Covid-19

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach uprzejmie informuje, że w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 został wskazany, jako tzw. szpital węzłowy do szczepień przeciwko COVID-19 pracowników sektora ochrony zdrowia, m.in. lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów, pielęgniarek i położnych, pozostałych zawodów medyczne, zawodów niemedycznych, w tym personelu administracyjnego i pomocniczego, bez względu na formę zatrudnienia oraz personelu pracującego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i w aptekach, które nie zostały wymienione w wykazach.

Wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą wyrażające chęć udziału w Narodowych Programie Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 powinny sporządzić listę personelu chcącego zaszczepić się przeciwko COVID-19 i jak najszybciej przekazać do wybranego szpitala węzłowego.

Zapisy grupy personelu medycznego zostały przedłużone do 14 stycznia 2021 r. Kolejną grupą osób skorzystają ze szczepień będą: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno – opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia, służby mundurowe oraz nauczyciele.
Kontakt do osoby koordynującej szczepieniami z ramienia SPZOZ w Siemiatyczach: numer telefonu 500 652 680, adres e-mail [email protected]

Więcej informacji na temat szczepień znajdą Państwo na stronach:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie
https://szczepienia.pzh.gov.pl/