Ogłoszenie o konkursie na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału Pediatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko pielęgniarki oddziałowej
Oddziału Pediatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Siemiatyczach

W załączeniu:

Klauzula RODO – strona internetowa SP ZOZ w Siemiatyczach – zakładka
“Obowiązek informacyjny RODO”

Dyrektor SP ZOZ w Siemiatyczach