Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. medycznych

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds.
medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Siemiatyczach (w sytuacji gdy Dyrektor nie jest lekarzem)

W załączeniu:Klauzula RODO – strona internetowa SP ZOZ w Siemiatyczach – zakładka
“Obowiązek informacyjny RODO”

Dyrektor SP ZOZ w Siemiatyczach”