„DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZEWNYCH DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH”– nr sprawy: SP ZOZ BP/06/23