Praca – Lekarze specjaliści

OGŁOSZENIE
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
ul. Szpitalna 8

Z A T R U D N I

w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie

• Chorób wewnętrznych
• Radiologi i diagnostyki obrazowej
• Położnictwa i ginekologii
• Anestezjologii
• Ortopedii i traumatologii narządu ruchu
• Kardiologii
• Okulistyki
• Stomatologii ogólnej

Oferujemy korzystne warunki płacowe.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Dyrekcji SP ZOZ w Siemiatyczach.
Kontakt telefoniczny pod numerami: 85 655 28 25, 85 655 23 85 lub osobiście.
Poczta elektroniczna: [email protected]