„SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI DLA SP ZOZ W SIEMIATYCZACH” nr sprawy SP ZOZ BP/09/22