DOSTAWA APARATU RENTGENOWSKIEGO WRAZ Z PRACAMI INSTALACYJNO – PRZYSTOSOWAWCZYMI