“DOSTAWA OPATRUNKÓW I OBŁOŻEŃ DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH”