55 – Świadczenia zdrowotne w Poradni Chirurgii Ogólnej SP ZOZ w Siemiatyczach

OGŁOSZENIE

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych   (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

Ul. Szpitalna 8, 17 – 300 Siemiatycze

zaprasza

do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w następującym zakresie:

  • świadczenia zdrowotne w Poradni Chirurgii Ogólnej SP ZOZ w Siemiatyczach;

Okres obowiązywania umowy od   11.01.2022r. do  31.12.2024r.