top UE

 

Dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach zmodernizuje istniejącego lądowiska dostosowując je do lotów nocnych.


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przystąpił do realizacji projektu np. „Remont i rozbudowa istniejącego lądowiska przy SP ZOZ w Siemiatyczach wraz z niezbędna infrastrukturą”, dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

 


Inwestycja realizowana będzie w okresie 6  miesięcy


Celem ogólnym projektu jest poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w powiecie siemiatyckim. Celem bezpośrednim jest zwiększenie dostępności oraz skuteczności udzielania świadczeń medycznych poprzez remont lądowiska w SP ZOZ w Siemiatyczach.


Całkowita wartość inwestycji wynosi 999 606,77 zł, kwota dofinansowania projektu ze środków unijnych to 795 299,75 zł. Pozostała część pochodzić będzie ze środków własnych szpitala.

 

Zakłada się, iż planowane przedsięwzięcie przyniesie długoterminowe korzyści, które zostaną osiągnięte w obszarach związanych z realizowanym projektem (w danym sektorze/ regionie poprzez realizację projektu). Zidentyfikowano w drodze analizy szereg oddziaływań, czyli długofalowych konsekwencji zrealizowanego produktu, wykraczających poza natychmiastowe efekty dla beneficjentów końcowych. Planowanymi oddziaływaniami są:
• utrzymanie zasady „złotej godziny”
• zwiększenie dostępu do infrastruktury systemu zdrowia i ratownictwa medycznego,
• polepszenie warunków i bezpieczeństwa pracy personelu i leczenia pacjentów,
• dostosowanie lądowiska do obowiązujących norm i standardów użytkowania, jak również wymogów prawa
• zmniejszenie terytorialnych dysproporcji w infrastrukturze systemu ratownictwa medycznego i zdrowia.

 

Jest to kolejne przedsięwzięcie SP ZOZ w Siemiatyczach współfinansowane z udziałem funduszy unijnych, które pozwoli kontynuować strategię rozwoju szpitala i systematycznie poprawiać jakość świadczonych usług.

 

lotnisko2017

Poprawiony: poniedziałek, 23 kwietnia 2018 11:05

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Akceptuje pliki cookie ze ztrony www.spzozsiemiatycze.pl.

EU Cookie Directive Module Information