Konkursy na świadczenia zdrowotne

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
ul. Szpitalna 8, 17 – 300 Siemiatycze

zaprasza

do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Położniczo Ginekologicznym rooming in Szpitala Powiatowego w SP ZOZ w Siemiatyczach 

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu

Zał. 1a - Formularz ofertowy

Zał. 2 - Wzór umowy

Data powstania: czwartek, 15 listopada 2018 08:49
 

 

OGŁOSZENIE
konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
ul. Szpitalna 8, 17 – 300 Siemiatycze

zaprasza
do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

 

1.    całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie chorób wewnętrznych w Oddziale Wewnętrznym Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Siemiatyczach;
2.    świadczenia lekarskie w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym Szpitala Powiatowego w SP ZOZ w Siemiatyczach
3.    całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Położniczo Ginekologicznym rooming in Szpitala Powiatowego w SP ZOZ w Siemiatyczach
4.    Świadczenia zdrowotne w Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy oraz w Zespole Domowego Leczenia Tlenem w SP ZOZ w Siemiatyczach
5.    Świadczenia zdrowotne w Poradni Diabetologicznej w SP ZOZ w Siemiatyczach

Data powstania: piątek, 20 lipca 2018 13:34 Więcej…
 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
ul. Szpitalna 8, 17 – 300 Siemiatycze

zaprasza

 

do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

 

Data powstania: środa, 13 czerwca 2018 10:20 Więcej…
 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
ul. Szpitalna 8, 17 – 300 Siemiatycze

zaprasza
do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

a)    całodobowe świadczenie lekarskich w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP ZOZ w Siemiatyczach,
b)    całodobowe świadczenie lekarskich w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP ZOZ w Siemiatyczach, wraz z pełnieniem funkcji Kierownika,
c)    świadczenia lekarskie w zakresie badań endoskopowych (gastroskopia i kolonoskopia),
d)    świadczenia lekarskie w Poradni Urazowo – Ortopedycznej i/lub świadczenia ortopedycznych w Oddziale Chirurgicznym z Pododdziałem Ortopedycznym,
e)    świadczenia lekarskie w zakresie badań urodynamicznych,
f)    świadczeń lekarskich w Pracowni Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ w Siemiatyczach,
g)    świadczenia w zakresie psychoterapii uzależnień w Poradni Leczenia Uzależnień
h)    świadczenia farmaceutyczne w Aptece w SP ZOZ w Siemiatyczach
i)    całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym SP ZOZ w Siemiatyczach
j)    całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego na Bloku Operacyjnym SP ZOZ w Siemiatyczach

Data powstania: wtorek, 12 czerwca 2018 12:15 Więcej…
 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
Ul. Szpitalna 8, 17 – 300 Siemiatycze
zaprasza

do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w następującym zakresie:


1. całodobowe świadczenia lekarskie w dziedzinie pediatrii łącznie w zakresie  neonatologia – hospitalizacja w Oddziale Pediatrycznym Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Siemiatyczach
2. całodobowe świadczenia lekarskie w dziedzinie pediatrii łącznie w zakresie  neonatologia – hospitalizacja w Oddziale Pediatrycznym Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Siemiatyczach; wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału Pediatrycznego,
3. całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie położnictwa i ginekologii w Oddziale Położniczo – Ginekologicznym rooming in Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Siemiatyczach;
4. całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie położnictwa i ginekologii w Oddziale Położniczo – Ginekologicznym rooming in Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Siemiatyczach wraz z pełnieniem funkcji Kierownika  Oddziału Położniczo – Ginekologicznego rooming in,
5. świadczenia lekarskie w Poradni Ginekologicznej
6. świadczenia lekarskie w Poradni Chirurgicznej,
7. świadczenia lekarskie w zakresie badań endoskopowych (gastroskopia i kolonoskopia)

 

Data powstania: środa, 23 maja 2018 13:22 Więcej…
 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
Ul. Szpitalna 8, 17 – 300 Siemiatycze

zaprasza
do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w następującym zakresie:

 

Całodobowe świadczenia lekarskie w dziedzinie chorób wewnętrznych w Oddziale Wewnętrznym Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Siemiatyczach

 

Data powstania: wtorek, 20 marca 2018 13:48 Więcej…
 

OGŁOSZENIE

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 160 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1938 z późn. zm.)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

Ul. Szpitalna 8, 17 – 300 Siemiatycze

zaprasza

do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w następującym zakresie:

 

1.Całodobowe świadczenia lekarskie w dziedzinie pediatrii łącznie w zakresie neonatologia – hospitalizacja w Oddziale Pediatrycznym Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Siemiatyczach;
2.Świadczenia lekarskie w Poradni Neonatologicznej
3.Świadczenia psychologiczne w Poradni Zdrowia Psychicznego
4.Świadczenia lekarskie w Poradni Rehabilitacji

Data powstania: poniedziałek, 19 marca 2018 13:16 Więcej…
 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
Ul. Szpitalna 8, 17 – 300 Siemiatycze

zaprasza

do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w następujących zakresach:

- świadczenia lekarskie w Poradni Laryngologicznej wraz z konsultacjami w innych komórkach medycznych SP ZOZ w Siemiatyczach,

- świadczenia lekarskie w Poradni Neurologicznej wraz z konsultacjami w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym i innych komórkach medycznych SP ZOZ w Siemiatyczach,

- świadczenia lekarskie w Poradni Alergologicznej wraz z konsultacjami w innych komórkach medycznych SP ZOZ w Siemiatyczach,

- świadczenia lekarskie w Poradni Dermatologicznej wraz z konsultacjami w innych komórkach medycznych SP ZOZ w Siemiatyczach,

- świadczenia lekarskie w Poradni Leczenia Uzależnień,

- świadczenia lekarskie w Poradni Psychiatrycznej,

- świadczenia lekarskie w zakresie badań echokardiograficznych,

- świadczenia lekarskie w zakresie badań urodynamicznych,

- świadczenia ogólnostomatologiczne

- świadczenia psychologiczne wraz z konsultacjami w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym i innych komórkach medycznych SP ZOZ w Siemiatyczach.

 

 

Ogłoszenie
Regulamin prac Komisji Konkursowej
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Załącznik 1a - oferta
Załącznik 1b - oferta
Załącznik 1c - oferta
Załącznik 1d - oferta
Załącznik 2a
Załącznik 2b Załącznik 2c Załącznik 2d

 

Rozstrzygnięcie

 

Data powstania: poniedziałek, 19 lutego 2018 15:20
 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
Ul. Szpitalna 8, 17 – 300 Siemiatycze

zaprasza

do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w następujących zakresach:

całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie chirurgii w Oddziale Chirurgicznym z Pododdziałem Ortopedycznym Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Siemiatyczach;

 

Ogłoszenie
Regulamin prac Komisji Konkursowej
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Załącznik - Formularz ofertowy
Załącznik - Umowa

 

Rozstrzygnięcie

Data powstania: poniedziałek, 19 lutego 2018 14:56
 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
Ul. Szpitalna 8, 17 – 300 Siemiatycze

zaprasza

do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w następujących zakresach:

całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie anestezjologii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach;

 

Ogłoszenie
Regulamin prac Komisji Konkursowej
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Załącznik - Formularz ofertowy
Załącznik - Umowa

 

Unieważnienie konkursu

Data powstania: środa, 14 lutego 2018 15:14
 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
Ul. Szpitalna 8, 17 – 300 Siemiatycze

zaprasza

do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w następujących zakresach:

świadczenia lekarskie w zakresie świadczenia lekarza POZ w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mielniku;

Ogłoszenie
Regulamin prac Komisji Konkursowej
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Załącznik - Formularz ofertowy
Załącznik - Umowa

 

Rozstrzygniecie konkursu

 

Data powstania: środa, 14 lutego 2018 14:46
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Akceptuje pliki cookie ze ztrony www.spzozsiemiatycze.pl.

EU Cookie Directive Module Information