Kurier Podlaskie - Sprostowanie

W odpowiedzi na nieścisłe i nieprawdziwe wiadomości zawarte w materiale prasowym z dnia 1 września 2018 r. zamieszczonym w rubryce „Redakcyjna poczta” w postaci listu otwartego autorstwa Krzysztofa Chendoszki pt. „Nie ma chirurgii dziecięcej”, na podstawie art. 31a i 32 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - prawo prasowe (Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 z późn. zm.) wnoszę o sprostowanie tych treści poprzez opublikowanie poniższego oświadczenia:   W odpowiedzi na list otwarty pt. „Nie ma chirurgii dziecięcej”, opisujący w sposób nieścisły i nieprawdziwy okoliczności związane z udzielaniem świadczeń medycznych pacjentom SP ZOZ w Siemiatyczach, jak również zarzucający niewłaściwą organizację pracy podmiotu leczniczego, oświadczam, co następuje:

1.    Nieprawdziwe jest stwierdzenie, jakoby lekarz SP ZOZ w Siemiatyczach odmówił udzielenia pomocy i hospitalizacji pacjentek, odsyłając je bez zaopatrzenia i bez uzasadnionej przyczyny do innych placówek medycznych.
W opisywanych przypadkach, po zaopatrzeniu pacjentek, lekarz podjął prawidłową decyzję o ich skierowaniu do podmiotów, które realizują specjalistyczne świadczenia dla dzieci, co umożliwiłoby najlepsze leczenie stosownie do postawionego rozpoznania. W obu sytuacjach lekarz postąpił zgodnie ze sztuką lekarską, aktualną wiedzą medyczną, przepisami prawa, jak też stosownie do wytycznych Konsultanta Wojewódzkiego do spraw Chirurgii Dziecięcej.
W każdym przypadku to lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta i jego diagnostyki, a jeżeli wymaga tego dobro pacjenta - ma prawo i obowiązek podjąć decyzję o skierowaniu go do innego szpitala o wyższej referencyjności.

2.    SP ZOZ w Siemiatyczach, jako szpital I stopnia w klasyfikacji zabezpieczenia zdrowotnego, w ramach wiążącej go umowy z NFZ, zapewnia funkcjonowanie licznych jednostek organizacyjnych, w których udzielane są profesjonalne świadczenia medyczne w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
Świadczenia medyczne udzielane w ramach Poradni Chirurgicznej obejmują również pacjentów niepełnoletnich. Według danych statystycznych liczba udzielonych świadczeń w ramach Poradni w okresie od stycznia do sierpnia 2018 r. wynosiła 11.740 - przy czym 975 przypadków dotyczyło osób poniżej 18 r.ż.
Powyższe jednoznacznie przeczy mylnym twierdzeniom i sugestiom, jakoby SP ZOZ w Siemiatyczach nie udzielał osobom niepełnoletnim pomocy medycznej w zakresie świadczeń chirurgicznych.

Andrzej Szewczuk
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach.

Poprawiony: środa, 19 września 2018 07:37

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Akceptuje pliki cookie ze ztrony www.spzozsiemiatycze.pl.

EU Cookie Directive Module Information